ÖNZŐ szinonimái

A(z) önző szó szófaja: melléknév. A(z) önző szinonimáit eddig 2452 alkalommal tekintették meg.

A(z) önző szinonimái a következők:
önös
egoista
számító
szűkkeblű
haszonleső
parazita
egocentrikus
énközpontú
önközpontú
individualista (idegen)
smucig (bizalmas)
fukar
irigy
nyereséghajhászó
nyereségvágyó
se embert

A(z) önző szinonimáit fentebb láthatod. A(z) önző szó az alábbi idézetekben szerepel:

„Az öngyilkosság természeténél fogva önző, az ember előbb magára gondol, és csak azután a többiekre.” ~ Paulo Coelho
„Ha a férj önző szeretetében nincs édesség, ne csodálkozzon azon, ha az asszony keserű lesz.” ~ Charles Haddon Spurgeon
„Minden önzetlen rendszer lényegéből fakadóan labilis, mivel ki van téve az önző egyének visszaélésének, akik készek kihasználni.” ~ Richard Dawkins
„Általános szabályként: ha ma egy biológus azt látja, hogy egy állat olyasmit csinál, ami egy másiknak hasznára van, akkor azt tételezi fel, azt vagy az a másik egyed manipulálja, vagy a dolog finoman önző.” ~ George Williams
„Testem, szegény, a lélek érted mit tehet? Nagyon önző és gőgös úr a lélek, de úgy rádszorúl, hogy fájni sem tud nélküled.” ~ Szabó Lőrinc
„A boldogság önző, nem szereti az idegeneket.” ~ Guy de Maupassant
„Olyan világban élünk, amelyben a legjobbak érvényesülnek. Anélkül, hogy ilyen önző értékrendszert állítanánk fel, szükség van arra, hogy a legjobbat követeljük meg magunktól, abból a célból, hogy másokon segítsünk.” ~ Ben Carson
„Az ember sohase képes arról leszokni, hogy ő ne legyen. A nagy akarnok örökké lenni akar valami. A halála után is. Hiszen oly önző.” ~ Mikszáth Kálmán
„Ember! önző vágy vezérel. Bánatával, örömével Ezt az undok szép világot Sorsodon át nézve látod. Hogyha gondok elcsigáznak: A világot éri vádad, S ha örömre gyúl szived: Nincs e földnél semmi szebb.” ~ Reviczky Gyula
„Mi a nevelés? Az a híd, amelyen át az ember az önző, magába zárt életből az emberiség közösségtudatába lép.” ~ Thornton Niven Wilder
„A szerelmes ember nem osztozkodó. A szerelmes több, mint önző.” ~ Anton Pavlovics Csehov
„Az ember könnyen lesz önző, ha nagyon szeretik.” ~ Kaffka Margit
„Minden foglalkozások közt a háború a legvonzóbb, mert leginkább megfelel a zsákmányra éhes és önző emberi alaptermészetnek.” ~ Irwin Shaw
„Az önző életmód olyan függőség, amelyből van szabadulás.” ~ Gary Chapman
„Amikor beismerjük hibáinkat, nem a kudarcunkat ismerjük el, hanem azt, hogy emberek vagyunk, akikben megvan a lehetőség a kedves és önzetlen, illetve az önző és bántó magatartásra egyaránt.” ~ Gary Chapman
„A világ legboldogabb emberei képesek legönzetlenebbül adni, ellentétben az önző gyűjtögetőkkel.” ~ Gary Chapman
„Az önző ember mindig csak magáról beszél, egyedül önmaga a fontos.” ~ Csernus Imre
„Az önző csak magának élt, de végül átok ült reá. A mélybe kétszer szállt alá, nyom nélkül fedte el a rög, lelkéért senki nem könyörög.” ~ Walter Scott
„Matatok a régi emlékek között, és balga, önző módon persze azt keresgélem, hogy mi jutott nekem ebből a húsz esztendőből. És azt még, hogy miért nem ereszt el az emlékek hóesése, miért havaz be teljesen, miért nem szabadulhatok?” ~ Fodor Sándor
„Árvák vagyunk, mint emberek, társtalanul vándorlunk egymás mellett. Minden élőlény természetszerűleg önző, ezért magára marad. De ha kinyitja a szívét, övé a mindenség. A jó csak a jót látja, a szép a szépben gyönyörködik.” ~ G. Hajnóczy Rózsa
„Én önző vagyok, türelmetlen, és egy kicsit bizonytalan. Hibázok, irányíthatatlan vagyok és időnként nehezen kezelhető. De ha nem tudod kezelni ezeket a rossz dolgokat, akkor biztos, mint a pokol, hogy nem érdemled meg a legjobbakat sem.” ~ Marilyn Monroe
„Az önző ember csak magával törődik, az irigy mással is.” ~ Feleki László
„Minden mozdulat önző és hamis, Egy eltévedt mozdulat vagyok magam is, Szürkébb lettem már, mint a salak: Nem jöttél. És én vártalak.” ~ Balla Zsófia
„A nő - önmagából kiindulva - úgy képzeli, hogy a férfi is képes tekintettel lenni az ő lelkiállapotaira. Ez azonban sok esetben falra hányt borsó, és nem azért, mert a férfi önző dög, hanem mert nem is érti, mit várnak tőle.” ~ Szendi Gábor
„Alapjában véve önző alak vagyok. Túlságosan vágyódom a társaságodra, semhogy képes lennék azt tenni, ami helyes.” ~ Stephenie Meyer